بررسی سیستم مدیریت ساختمان

 

سیستم های مدیریت ساختمان نوعی کنترل کننده ی هوشمند و متکی به سیستم های رایانه ای می باشند که از آن برای کنترل و مدیریت تجهیزات مکانیکی وا الکتریکی ساختمان استفاده می شود. این سیستم ها در بیشتر ساختمان ها و مراکز بزرگ و پر رفت و آمد مثل برج های اداری، بانک ها ، مراکز خرید و مراکز تجاری مورد استفاده قرار می گیرند.هدف عمده از به کارگیری این سیستم ها کاهش هزینه ها و صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد، بدین گونه که با کنترل دمای محیط و مدیریت سیستم های گرمایشی و سرمایشی کاهش 20 درصدی در هزینه ها را به ارمغان می آورند.

در رابطه با کاربرد این سیستم ها باید به این نکته اشاره کرد که هدف اولیه از طراحی این سیستم ها، کنترل تاسیسات حرارتی-تهویه-برودتی [1] در ساختمان بوده است ولی رفته رفته حوزه ی عملکردی آنها گسترش پیدا کرده و کنترل سامانه های زیر را نیز به عهده گرفته اند:

  1.  سامانه ی اطفاء حریق
  2.  آسانسور ها
  3.  سیستم های روشنایی
  4.  سیستم های امنیتی و دوربین های مدار بسته
  5.  سیستم های توزیع )گاز، برق، هوا(
  6.  آلارم ها

عملکرد این سیستم ها در 3 بخش کنترل، نمایش اطلاعات و بهینه سازی قابل بررسی می باشد.

در برسی موارد ذکر شده باید به این مطلب اشاره کرد که حسگر ها وسنسور ها در کنترل وضعیت ساختمان نقش مهمی دارند، به این شکل که لحظه به لحظه اطلاعاتی از قبیل میزان گاز دی اکسید کربن موجود در هوای ساختمان، درجه حرارت محیط، درصد رطوبت و غیره را به  گزارش می دهند.این اطلاعات در دستگاه پردازش شده و با توجه به نتایج به دست آمده و دستور العمل های موجود در حافظه ی سامان تاسیسات نصب شده در ساختمان وارد عمل می شوند.

نمونه ای ازکاربرد BMS ها:

برای روشن شدن موضوع به نمونه ای از کاربرد این سیستم ها در کنترل و مدیریت آتش سوزی اشاره می­کنیم. فرض کنید در طبقه ی دهم یک برج آتش سوزی رخ داده است.حسگر های نصب شده در ساختمان وضعیت را به سامانه گزارش می دهند تا سیستم اطفاء حریق را وارد عمل کند. مادامی که سیستم اطفاء حریق مشغول خاموش کردن آتش است،  کلیه ی آسانسور ها را به طبقه ی همکف می فرستد. همچنین برای جلوگیری ازگسترش آتش سوزی، جریان گاز و برق در این طبقه قطع شده و آلارم های مربوطه فعال می­شوند. پس از کنترل و خاموش شدن آتش، سیستم های تهویه زمینه را برای خروج گاز ها و کاهش دی اکسید کربن موجود فراهم می کنند.